DETSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
BERNOLÁKOVO

Zoznam prihlásených hráčov

Kategória deti od 6 do 12 rokov

1. xxx - xxx - SVK

2. 

Zoznam prihlásených hráčov

Kategória mládež od 13 do 15 rokov

1. Malíšek Timotej - Horné Orešany - SVK

2. Malacký Oliver - Horné Orešany - SVK

3. Kuglerová Karolína - Horné Orešany - SVK

4. Tokár Dominik - Smolenice - SVK

Zoznam prihlásených hráčov

Kategória mládež od 16 do 18 rokov

1. xxx - xxx - SVK

2.